Några av Umeå Kommun Dagliga verksamhter har bytt namn

Lundagård = Nejden

Smultronvägen, Björktrasten = Mirum

Teatergruppen = Tula