streck bollar

frida

André har intervjuat Frida Renström. Hon är ny enhetschef för Läs & Hör.

Klicka här för att lyssna på intervjun.