streck bollar

Kafé kom in

Kafé och aktivitetsplats i Umeå

8 sidor

Lättlästa nyheter

Blå Träffen Blå träffen är en mötesplats och en kristen gemenskap i Umeå
Brukarstödcentra Västerbotten Du som har funktionnedsättning kan ta kontakt ed en jurist för att få hjälp om du själv inte kan prata för dig själv.
Centrum för lättläst Information på lätt svenska
Fritid för alla Fritid för alla är en verksamhet inom Umeå kommun som jobbar för att utveckla fritiden för medborgare med olika funktionsnedsättningar.
FUB Danmark  
Funktionshinder.se Mötesplats för funktionshindrade
Furan Daglig verksamhet och boende
Grunden

Hemsida för funktionshindrade

Hab-Rehabteamet  
Handikappombudsmannen vänd dig till honom om du känner dig utsatt som inte känns rätt.

Hågges sida

Håkans hemsida

Norrtåg Information om Botniabanan

Särnät Göteborg

 
Stod och insatser LSS  

Stöd och omsorg

 
Stöd till funktionshindrade  
Ultrabussarna

Busstidtabeller för Umeås lokaltrafik

Resurser for personer med funktionsnedsättningar

Information